0 2 minute 8 luni

Proiectul de hotărâre legat de „Strategia de tineret a județului Timiș pentru perioada 2023 – 2027” este supus procedurii de transparență decizională, în baza Legii nr. 52/2003.

Timișenii care doresc să vină cu propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ menționat mai au la dispoziție orele zilei de astăzi, 12 octombrie a.c. Acestea pot fi depuse ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: cornelia.paraipan@cjtimis.ro, prin poștă, pe adresa Consiliului Județean Timiș, cât și direct la sediul instituției, la Registratură.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri pentru modificarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Strategiei de tineret a județului Timiș pentru perioada 2023 – 2027”.

Documentația completă le este pusă la dispoziție celor interesați pe pagina de internet a instituției, în Monitorul Oficial al Județului Timiș, secțiunea dedicată Transparenței decizionale, la următorul link: https://www.cjtimis.ro/wp-content/uploads/2020/07/Strategia-de-tineret-a-Judetului-Timis.pdf.

Strategia va fi un document de bază în dezvoltarea și îmbunătățirea calității vieții tinerilor timișeni și abordează domeniile strategice și acțiunile concrete pentru îndeplinirea obiectivelor trasate. Printre acestea aminitim: educația și formarea profesională, oportunități de dezvoltare a carierei și promovarea creării de locuri de muncă, sprijinirea antreprenoriatului, dar și punerea la punct a unei infrastructuri sportive și de petrecere a timpului liber care să promoveze un stil de viață sănătos.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *