0 2 ani
Competente şi abilităţi socialeFoarte bune abilități de comunicare și facilitare, dobândite prin experiență profesională (ca redactor, profesor, jurnalist), dar și prin prisma educației (facultate în domeniul jurnalistic și master în management educațional) Excelente abilități de comunicare în limba franceză, precum și capacitatea de a comunica în limbile italiană și spaniolă, iar în limba engleză ca începătoare..
Competenţe şi aptitudini organizatoriceExcelente capacități de organizare, ca urmare a participării la dezvoltarea unor proiecte, respectiv la implementarea acestora (în cadrul activităților de voluntariat, dar și în cadrul propriilor activități de consultanță), precum și foarte bune abilități de mobilizare și organizare a resurselor, urmare a dezvoltării unor proiecte de editare / tipărire cărți, lansare și promovare cărți, etc.
Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatoruluiExcelente abilități de utilizare a computerului, ca urmare a experienței profesionale de lungă durată în redactarea și editarea de materiale diverse Experiență în instalarea sistemelor de operare și a unor programe pe computer Foarte bune cunoștințe de utilizare a internetului și motoarelor de căutare Bune cunoștințe de utilizare a unor instrumente tehnice legate de mass-media online (ziar, respectiv studio de radio online) De asemenea, experiență în lucrul cu programul Photoshop și alte programe de editare / grafică pentru realizarea de coperți / grafică pentru poezie / literatură. Pagini personale:  http://reteaualiterara.ning.com/profile/LaviniaDMilos    http://www.youtube.com/user/lavdia65?feature=mhee
Competențe și aptitudini artisticeAutoare a volumelor de versuri „Paşii clipelor”, Ed. Mirton;Timişoara, 1996 şi „Preludiu la marele mit”, Ed. Signum, Reşiţa, 2000; Autoare a traducerii în limba franceză a poemului „Balada Dunării” de Aurora Telescu, Ed. Mirton, Timişoara, 1998; Autoare a volumului de eseuri şi critică literară „Sigiliul luminii”, Ed. Mirton, Timişoara, Ed. Mirton, 1997,realizat în colaborare cu Mariana Strungă; Autoare a traducerii în limba franceză a volumului în curs de apariţie „Întâlnire la zenit” al regretatului poet-actor Mircea Belu; Apariţie în antologia internaţională româno-engleză „Dunărea în poezii” În lucru, o antologie cu versuri ale poeţilor bănăţeni la care realizez traducerea în limba franceză;
Permis(e) de conducereNu
Informaţii suplimentareBune abilități în domeniul managementului cultural, artei fotografice, filmărilor, actoriei, muzicii, precum și în ceea ce privește dezvoltarea personală și terapiile complementare. Premii și distincții obținute: Premiul II şi titlul de laureat la etapa naţională a Festivalului „Cântarea României, 1979(concursul „Tinere condeie”,Menţiune la Festivalul „Timişoara, floare rară, Timișoara, 1980;Premiul cenaclului „G.M. Zamfirescu” acordat în cadrul festivalului de creaţie literară „A.E. Baconsky”, Satu-Mare, 1989;Diploma de merit pentru contribuţie remarcabilă la organizarea şi desfăşurarea activităţilor Asociației Culturale „Constantin Brâncuşi”, Timişoara, 2002;Diplomă de excelenţă pentru remarcabila activitate în domeniul culturii acordată cu prilejul participării la simpozionul „Şcoală, familie, societate – elevul, subiect şi obiect al actului educativ”, Timişoara, 2003(la care a participat ca invitat poetul Philippe Brasseur din Strassbourg, Franţa),Diplomă de excelenţă pentru contribuţia adusă la reuşita lucrărilor simpozionului internaţional „Noile tendinţe ale învăţământului în perspectiva integrării europene, Timişoara, 28.05.2005; Diplomă de excelenţă pentru deosebita activitate desfăşurată în domeniul cultural acordată în 26 august 2008 la Sighetul Marmaţiei de către Societatea de Ştiinţe Filologice şi Asociaţia Culturală „Dor”.;Certificat de participare acordat cu prilejul vizitei de studiu desfășurată la Vigo, Spania, în cadrul proiectului „Sprijin pentru șanse sporite în ocupare”, 18 septembrie 2015;Diplomă de onoare,  acordată cu prilejul ”Zilelor Eminescu” și a Zilei Culturii Naționale, 30.01.2016;• Diplomă de onoare,  drept semn de apreciere și recunoaștere a implicării și contribuției aduse la desfășurarea activităților culturale ale Asociației Culturale Constantin Brâncuşi, Timișoara, 28.10.2017;Diplomă de onoare,  drept semn de apreciere și recunoaștere a implicării și contribuției aduse la desfășurarea activităților culturale ale Asociației Culturale Constantin Brâncuşi, Timișoara, și pentru participarea la Festivalul Doinelor de la Orțișoara,  Orțișoara,  10.09.2017;Premiul III la Festivalul Internațional de poezie religioasă Lumină lină, ed. A XV-a, Timișoara, 14.09.2018.2018
 AnexeDiploma universitară / Certificate de absolvire / Diplomă de masterat diplome obținute la concursuri și festivaluri literare, la simpozioane și sesiuni de comunicări.